Liên kết Quảng cáo
 
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Đình Dũng - 0912.741.524

Hotline - 0912.741.524

Văn phòng - 02383.841.595
Hôm nay: 131  
 Tất cả: 235,496
VĂN BẢN PHÁP QUY
Chính phủ
Bộ NN & PTNT
Viện ĐTQHR
Phân viện
Khác
Đảng
VĂN BẢN BỘ NN & PTNT (15 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
5395/BNN-TCLN
30/6/2017
V/v triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
2862/QĐ-BNN-TCLN
03/07/2017
Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển bền vững lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
69 /2011/TT-BNNPTNT
ngày 14 tháng 01 năm 2008
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
73/2010/QĐ-TTg
Quyết định ban Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
38/2005/QĐ-BNN
38/2005/QĐ-BNN Quyết định Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng
38/2014/TT-BNNPTNT
03/11/214
Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về quản lý rừng bền vững
689/QĐ-TCLN-KL
ngày 23/12/2013
Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng (phần 2)
689/QĐ-TCLN-KL
ngày 23/12/2013
Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng
1157/QĐ-BNN-TCLN
26 tháng 05 năm 2014
Quyết định Ban hành quy định nghiệm thu thành quả dự án "tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"
Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN
ngày 21 tháng 12 năm 2012
Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2015
2808/BNN-TCLN
21/8/2013
Văn bản số 2808/BNN-TCLN, ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014
24/2013/TT-BNNPTNT
6/5/2013
Thông tư 24_2013_TT_BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
23/2013/TT-BNNPTNT
4/5/2013
Thông tư 23_2013_TT_BNNPTNT Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
1565/QĐ-BNN-TCLN
8/7/2013
Quyết định phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp"
690/QĐ-BNN-TCCB
1/4/2013
Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015
Video Clips
Video
Hướng dẫn cài đặt sử dụng LocusMapfree trên điện thoại di động, máy tính bảng
Nghiên cứu nâng cao khả năng tự động trong giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng
Vườn Quốc Gia Pù Mát
Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Dự báo thời tiết
Liên kết Quảng cáo
  Trang chủ |  Giới thiệu chung   |  Tin tức - Sự kiện   |  Nghiên cứu khoa học   |  Thành quả điều tra TNR   |  Hệ thống Khu bảo tồn   |  Lịch công tác   |  Điều tra kiểm kê rừng   |  Ô định vị NCST    
  PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Địa chỉ: Số 44 Tân Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.845.205 - Hotline: 0983848878; Fax: 02383.833.753
E-mail: banbientapfipivinh@gmail.com - Website: http://fipivinh.gov.vn