Liên kết Quảng cáo
 
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Đình Dũng - 0912.741.524

Hotline - 0912.741.524

Văn phòng - 02383.841.595
Hôm nay: 127  
 Tất cả: 235,492
GIỚI THIỆU CHUNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ  
Chức năng - nhiệm vụ

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ

(Trích Quyết định số     /ĐTQHR-TCHC, ngày 31 tháng 12 năm 2010, của Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng)

1. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; các dự án về điều tra cơ bản, khảo sát quy hoạch ngành lâm nghiệp; chương trình điều tra, theo dõi, đánh giá diễn biến tài nguyên và môi trường rừng trong phạm vi vùng Bắc Trung bộ. Thực hiện công tác điều tra cơ bản về tài nguyên rừng, gồm: động, thực vật rừng, lập địa, môi trường rừng và đa dạng sinh học phục vụ phát triển lâm nghiệp theo yêu cầu của các địa phương vùng Bắc Trung bộ.

2. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật; các chương trình, dự án, đề án quốc gia và vùng Bắc Trung bộ trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng.

3. Thực hiện công tác điều tra, lập quy hoạch bảo vệ phát triển rừng; xác định, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và trên thực địa; hướng dẫn nội dung, phương pháp kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

4. Điều tra, thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu, số liệu về quy hoạch rừng, kết quả kiểm kê rừng; cung cấp số liệu, bản đồ tài nguyên rừng và thông tin diễn biến tài nguyên rừng trên phạm vi vùng Bawcs Trung bộ và một số vùng sinh thái khác.

5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin GIS, xử lý ảnh viễn thám, sử dụng GPS và các công nghệ khác để xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, xác lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng các dự án đầu tư và quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp các cấp.

6. Xây dựng các đề án, dự án, phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp vùng, quy hoạch bảo vệ, phát triển và đầu tư cho các loại rừng sản xuất, đặc dụng, phòng hộ và cho các khu rừng giống, vườn giống của tỉnh và cho cả vùng. Xây dựng các dự án quản lý và kinh doanh rừng bền vững; phương án điều chế rừng; phương án quy hoạch nương rẫy và quy hoạch rừng cộng đồng.

7. Tham gia thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, hợp tác liên doanh liên kết trong lĩnh vực điều tra tài nguyên rừng, môi trường rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp.

8. Thực hiện các dịch vụ tư vấn:

           - Điều tra, quy hoạch sử dụng đất các cấp (xã, huyện, tỉnh); điều tra, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi; điều tra, thống kê, kiểm kêt đất, kiểm kê rừng.
           - Lập quy hoạch, xây dựng các đề án, dự án đánh giá tác động môi trường; cấp chứng chỉ rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; phát triển du lịch sinh thái; cây xanh đô thị và rừng phong cảnh.
           - Lập quy hoạch, dự án bố trí, sắp xếp dân cư nông thôn.
           - Đo đạc xây dựng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa.
           - Thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng.
           - Thiết kế rừng giống, vườn thực vật, vườn ươm cây lâm nghiệp, đường lâm nghiệp và các công trình hạ tầng lâm nghiệp khác...
           - Thiết kế khu dân tái định cư trên địa bàn trung du, miền núi.
           - Xác định giá trị rừng, xây dựng chứng chỉ rừng.
           - Đánh giá tác động môi trường chiến lược các dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất lâm nghiệp.
           - Dịch vụ in ấn tài liệu và bản đồ các loại.
           - Tham gia tư vấn giám sát đánh giá chất lượng các công trình điều tra, quy hoạch rừng, các dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng.
           - Tham gia chuyển giao công nghệ xây dựng bản đồ thành quả và quản lý tài nguyên rừng bằng kỹ thuật số.

9. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân viện theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng giao.

Video Clips
Video
Hướng dẫn cài đặt sử dụng LocusMapfree trên điện thoại di động, máy tính bảng
Nghiên cứu nâng cao khả năng tự động trong giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng
Vườn Quốc Gia Pù Mát
Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Dự báo thời tiết
Liên kết Quảng cáo
  Trang chủ |  Giới thiệu chung   |  Tin tức - Sự kiện   |  Nghiên cứu khoa học   |  Thành quả điều tra TNR   |  Hệ thống Khu bảo tồn   |  Lịch công tác   |  Điều tra kiểm kê rừng   |  Ô định vị NCST    
  PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Địa chỉ: Số 44 Tân Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.845.205 - Hotline: 0983848878; Fax: 02383.833.753
E-mail: banbientapfipivinh@gmail.com - Website: http://fipivinh.gov.vn