Liên kết Quảng cáo
 
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Đình Dũng - 0912.741.524

Hotline - 0912.741.524

Văn phòng - 02383.841.595
Hôm nay: 113  
 Tất cả: 235,478
ĐIỀU TRA KIỂM KÊ RỪNG  

Thông báo kế hoạch cho các đơn vị, tổ nhóm chuẩn bị tài liệu phục vụ cho công tác tác bàn giao thành quả cho địa phương

Căn cứ vào Tài liệu tập huấn Hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng, kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp; căn cứ vào hội nghị ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh; Căn cứ vào Kết luận tại Hội nghị Triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long, giai đoạn 2013 – 2014 ngày 18/02/2014 của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi chủ trì Hội nghị.

Công văn chỉ đạo của Viện về việc thúc đẩy triển khai điều tra rừng, chuẩn bị kiểm kê rừng.

Ngày 20/02/2014 Viện Điều tra Quy hoạch rừng có Công văn số 40/ĐTQHR về thúc đẩy tiến độ điều tra rừng và chuẩn bị cho công tác kiểm kê rừng tại các địa phương.

Công văn số 106/BNN-TCLN ngày 14/01/2014 về việc triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016" (Sau đây gọi tắt là dự án), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Viện Điều tra qui hoạch rừng - Tổng cục Lâm nghiệp và Viện sinh thái rừng và Môi trường - Đại học Lâm nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai công tác điều tra rừng và hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng.

Phân công nhiệm vụ các đoàn

Quy định bảng mã khoanh lô trạng thái, số lượng mẫu khóa ảnh phân cho các đơn vị và hướng dẫn sử dụng thước Bitechlich

Bảng mã quy định khoanh lô trạng thái.

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHÍNH THỨC

Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng.

Dự thảo biện pháp kỹ thuật Điều tra, kiểm kê rừng

337/ĐTQHR-KHKTCN về việc triển khai tập huấn hỗ trợ giải đoán ảnh vệ tinh

Công văn Số: 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Công tác kiểm kê rừng ở địa phương

Triển khai Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” (sau đây gọi tắt là Dự án), theo kế hoạch thực hiện năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung theo hướng dẫn và mẫu phụ lục kèm theo, cụ thể:

Quyết định số 2401/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt kế hoạch triển khai điều tra rừng năm 2013 thuộc dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"

Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc gia đoạn 2013 -2016"

Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2020.

Quyết định Số: 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

 1 

 
Video Clips
Video
Hướng dẫn cài đặt sử dụng LocusMapfree trên điện thoại di động, máy tính bảng
Nghiên cứu nâng cao khả năng tự động trong giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng
Vườn Quốc Gia Pù Mát
Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Dự báo thời tiết
Liên kết Quảng cáo
  Trang chủ |  Giới thiệu chung   |  Tin tức - Sự kiện   |  Nghiên cứu khoa học   |  Thành quả điều tra TNR   |  Hệ thống Khu bảo tồn   |  Lịch công tác   |  Điều tra kiểm kê rừng   |  Ô định vị NCST    
  PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ
Địa chỉ: Số 44 Tân Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.845.205 - Hotline: 0983848878; Fax: 02383.833.753
E-mail: banbientapfipivinh@gmail.com - Website: http://fipivinh.gov.vn